Inloggen


Account aanmaken

Heeft u nog geen account, dan kunt u zich registreren als belangstellende.

Account aanmaken

Toetsingsnorm

Wat zijn de toetsingsnormen om een woning te kunnen huren?

Indien u enthousiast bent en wilt weten of u aan de toetsingsvoorwaarden voldoet kun u onderstaand rekenvoorbeeld volgen.

Stel de kale huur per maand is €950, dan is de kale huur per jaar €11.400. Dit betekent dat indien u in loondienst ben u op basis van 1 inkomen u een bruto jaarinkomen dient te hebben van €39.900 en in het geval van 2 inkomens u en uw partner een gezamenlijk bruto jaarinkomen dienen te hebben van minimaal €45.600. Dit is inclusief een vaste eindejaaruitkering, vaste toeslagen en vakantietoeslag.

Inkomensvoorziening Aantal huurders Bruto norminkomen per jaar
Loondienst / Zelfstandig 1 3,5 keer de huur
Loondienst / Zelfstandig 2 4 keer de huur
Pensionado 1/2 3 keer de huur


Loondienst
Wij rekenen de volgende inkomsten tot uw jaarinkomen:

  • Een arbeidsovereenkomst welke een minimale looptijd heeft van 1 jaar of onbepaalde tijd. Indien uw arbeidsovereenkomst nog 6 maanden voortduurt komt u mogelijk in aanmerking met een intentieverklaring. De intentieverklaring is dan nodig naast de werkgeversverklaring;
  • Bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld;
  • Vaste bonussen of toeslagen;
  • Het bruto salaris moet gebaseerd zijn op vaste uren die in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd.

Zelfstandig ondernemer
Wij rekenen de volgende inkomsten tot uw jaarinkomen:

  • Een zelfstandige onderneming waarvan over minimaal de afgelopen 2 jaar jaarcijfers zijn opgemaakt door een externe accountant;
  • Voor het bepalen van het bruto jaarsalaris mag u de netto jaarwinst, dus omzet min de kosten, vóór belasting hanteren als bruto norminkomen per jaar.

Pensionado
Wij rekenen de volgende inkomsten tot uw jaarinkomen:

  • Uw AOW;
  • Aanvullende pensioenen of lijfrentepremies.

Overig inkomen
Wij accepteren geen beleggingen of huurinkomsten als direct inkomen.


Terug naar de FAQ